top of page

פסח 01 - חירות

תשפ"ד, סמסטר א'.

בליבה חומה, עמותת ציוני דרך.

תוכנית לימוד בחברותא


סטודנטים יקרים שלום רב

לקראת חג החירות הבא עלינו לטובה, ניגע באחד ממאפייני החג, החרות.


-        כמה החירות שלך חשובה לך?

-        האם תיתכן חירות עם גבולות?

-        האם יכול אדם לאבד את חירותו על ידי עצמו?


"וְהַלֻּחֹת מַעֲשֵׂה אֱלֹהִים הֵמָּה וְהַמִּכְתָּב מִכְתַּב אֱלֹהִים הוּא חָרוּת עַל הַלֻּחֹת", אַל תִּקְרָא חָרוּת אֶלָּא חֵרוּת, שֶׁאֵין לְךָ בֶּן חוֹרִין אֶלָּא מִי שֶׁעוֹסֵק בְּתַלְמוּד תּוֹרָה"

[אבות ו ב]

"שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה:    שרק הוא אינו משתעבד וגם אינו משועבד להגופניות, וזאת החירות, שנפשו אינה משועבדת לתאות הגופני, זהו לבד חירות האמיתית ולא כשתאותו משוחרר ונפשו משועבדת לתאוה".

[תפארת ישראל]


"ההבדל שבין העבד לבן חורין אינו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה משועבד לאחר וזה בלתי משועבד, אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו מלא חירות, ולהיפך, בן חורין שרוחו רוח של עבד. החירות מרוממת את האדם להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלהים אשר בקרבו. ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים, שהם שוים את ערכם"

(הראי"ה קוק-עולת ראיה)


-        אדם מכור שמממש את החופש שלו לבצע את ההתמכרות שלו, האם הוא חופשי?

-        אדם שעובד קשה בחיי הקריירה שלו, האם הוא חופשי?


בשנות השישים פרסם הפילוסוף היהודי-בריטי ישעיהו ברלין מסה מכוננת על מושג החירות בתרבות המערבית ובכלל ושמה 'שני מושגים של חירות'. במסה הבחין ברלין בין 'חירות שלילית' לבין 'חירות חיובית', ומאז פרסומה כל דיון העוסק בחירות מתחיל מן ההבחנה היסודית הזאת.


חירות שלילית משמעה בראש ובראשונה שמירת גבולות, והיא כוללת כל מה שאסור לאחרים או למדינה לעשות לי. חירות זו מתנסחת דרך רעיון הזכות: יש לי זכות מלאה וכמעט מוחלטת על גופי ונפשי, כלומר, אני רשאי לעשות בגופי ובחיי כרצוני, לשאוף בחופשיות למימוש ייעוד חיי הייחודי, להתאגד ולהתחבר עם מי שברצוני, לנוע ללא הפרעה, להתבטא ולחשוב באופן חופשי, להנות משכר עמלי ומקנייני. איש אינו רשאי לכפות עלי לעבוד או לעשות דברים נגד רצוני, לפגוע בגופי, להחליט עבורי מה לומר, מה לחשוב, עם מי להתחבר, מה לעשות ברכושי וכדומה. כיום מדברים על חירויות יסוד אלה בתור 'זכויות אדם'....


המושג השני אותו הציג ברלין במסה הוא 'חירות חיובית', שמשמעותה היסודית היא 'חיים מסוג מסוים' או 'עיצוב עצמי על פי דגם מסוים'. חירות זו  טעונה אידיאלים והוראות חיוביות כיצד לחיות את חייך. היא כרוכה באתיקה או בדרך חיים מסוימת, הנדרשות כדי להיות חופשי, לחשוב ולפעול בעצמך ולפי טעמך. הרעיון הוא שנדרש עיצוב מסוים, אישי וחברתי, כדי שהאדם יוכל להתפתח ולהפוך אדם חופשי הפועל בהתאם למבנה הממשות והחברה הראויות….במילים אחרות, על האדם לעצב את אישיותו וחייו לפי דגם מסוים מאוד כדי להחשב חופשי. אם לא יעשה כך, הרי שהוא עבד לתשוקותיו, לאלים זרים, להפעלות חיצוניות, לקונוונציות חברתיות ריקות או למערכת כלכלית או אזרחית מעוותת.

[יואב אשכנזי, מכון שלום הרטמן יולי 2020]


"להיות חופשי אין משמעו רק להתיר את הכבלים, אלא לחיות באופן שיכבד ויחזק את חירותו של הזולת.

מי ששולל מן הזולת את חירותו, שבוי בידי השנאה, הדעות הקדומות וצרות האופק.

אין אנו חופשיים עדיין; השגנו רק את החופש כדי להיות בני חורין"

[ציטוטים מנלסון מנדלה]


-        האם חירות משמעותה לעשות כל מה שבא לי?

-        באיזה תחום בחייך יש לך חירות שלילית? [כלומר, שמישהו חיצוני לא מנע ממך לפעול כרצונך]

-        באיזה תחום בחייך יש לך חירות חיובית? [כלומר שהחיים שלך מגיעים לייעודם בצורה פוזיטיבית של מימוש, ייעוד וסיפוק]

-        האם שתי החרויות סותרות זו את זו בהקשרים מסויימים? נסו לחשוב על דוגמאות לכך.


חירות בשירה;


הלהבה אומרת לברוש

כאשר אני רואה

כמה אתה שאנן

כמה עוטה גאון

משהו בתוכי משתולל

איך אפשר לעבור את החיים

הנוראים האלה


בלי שמץ של טירוף

בלי שמץ של רוחניות

בלי שמץ של דמיון

בלי שמץ של חירות

בגאווה עתיקה וקודרת


לו יכולתי הייתי שורפת

את הממסד

ששמו תקופות השנה

ואת התלות הארורה שלך

באדמה, באוויר, בשמש, במטר ובטל


הברוש שותק,

הוא יודע שיש בו טירוף

שיש בו חירות

שיש בו דימיון

שיש בו רוחניות,

אך השלהבת לא תבין

השלהבת לא תאמין

[זלדה]


הם עזבו את ההורים

כשדונובן ודילן

הפריחו יונים במצעדי הפזמונים

הם שרו לט איט בי

באישונים גדולים ובוערים

שילבו קולות ולבבות

כמו גשר על פני מים סוערים


הם שרו נתגבר במצעדי חירות ואהבה

בשק שינה זוגי בצד הכביש

למדו שוויון רעות וגם אחווה


אחד אחד היו נאספים

מגודלי שיער ויחפים

חולמים ביחד ועפים

ילדי הירח

ילדי הירח

ילדי הירח

ילדים יפים


ביל בלע שלושים גלולות

וג'ון עובד עם אבא

לג'ין יש ילדה מוודסטוק או מקנדה

לנורמן יש חנות מזון טבעי ומוצרי חלב

נשא את קתי לאישה

וישלם משכנתה כל חייו

[אהוד מנור]


העולם הזה מזדעזע

ימיו ספורים, קיצו קרב

הולך העולם ומשתגע

חומס, עושק, גוזל, גונב


העולם הזה רועד מפחד

פן ייוודע ויתגלה

שאין בו שום דבר מתחת

הוא רק זמני ומתכלה


העולם מחר ציפורניים

על טרפו לא יוותר

צועק בקול מחריש אוזניים

אכול, שתו, לא יישאר


עבדים היינו, עבדים גם עכשיו

בהולי ממון, רדופי זהב

עבדים היינו, גם עכשיו עבדים

הבו לנו חומר, הבו לבֵנים

[שולי רנד]


-        מהם הדברים בחייך שאתה משועבד להם?

-        השיעבוד הזה הופך אותך לעבד או לברוש יציב?

פוסטים קשורים

Kommentarer


bottom of page