top of page

ציוני דרך בחברה

הפרויקטים שלנו

ציוני דרך משקיעה בהקניית ידע, ערכים ותודעה ציונית בלב הציבור הישראלי הצעיר.

פעילותה מצויה ברחבי החברה הישראלית,

והיא מתנהלת בקרבת הצעירים והסטודנטים באמצעות תכניות חינוכיות מגוונות.

במטרה להעניק לצעירים חוויות חינוכיות ייחודיות ומשמעותיות, "ציוני דרך" מעניקה מסגרות מפגש והיכירות. 

בתכניות המשולבות של "ציוני דרך", הנוער משתתף בפעילויות חווייתיות בשדה במסגרת קבוצתית. מפגשי שבאתי בקהילה, יצירת קשר עם אנשים וקהילות מגוונות, והשתתפות בפרויקטים חברתיים חשובים - כל אלה מסייעים לצעירים לפתח מודעות ציונית עמוקה ולהגשים את חלומותיהם בחיי היומיום. 

bottom of page