top of page

שוברים את הסטיגמות ויוצרים גשר
בין אוכלוסיות סטודנטים במדינת ישראל!
הפרויקט יוצר גשר בין סטודנטים מהחברה החרדית
לסטודנטים מכלל החברה הישראלית,
ומסייע לחרדים שבחרו לפנות ללימודים אקדמיים
להצליח בלימודים.

על התכנית:

בליבה חומה היא תכנית חונכות אקדמית הדדית בה סטודנטים חרדים וסטודנטים חילונים או דתיים לאומיים נפגשים ל3-4 שעות שבועיות של לימוד משותף. שני שלישים מהזמן מוקדשים לתגבור עבור הסטודנט החרדי במקצועות בהם הוא זקוק לסיוע; שליש הזמן הנותר מוקדש ללימוד חברותא - לימוד משותף מתוך ארון הספרים היהודי כפתח להחלפת דעות, הכרות עומק וחברות.

התוכנית נולדה מתוך ההבנה כי לסטודנטים חרדים יש קושי מובנה להשתלב במסגרת ההשכלה גבוהה בישראל, מה שגורם לאחוזי נשירה גבוהים ביותר בקרב הסטודנטים החרדים (כ-60 אחוזי נשירה בקרב גברים חרדים). בנוסף לסיוע האקדמאי ההכרות האישית במסגרת הפרויקט תורמת להכרות בלתי אמצעית בין צעירים ממגזרים שונים ולהסרת גבולות וסטיגמות שליליות, ואף מייצרת חברויות ושיתופי פעולה.

 

הפרויקט פועל בהצלחה רבה מזה שמונה שנים, ומוכיח הצלחה רבה הן בסיוע אקדמאי לסטודנטים החרדים והורדה דרמטית של אחוזי הנשירה והן ביצירת חיבורים אישיים משמעותיים בין חרדים דתיים וחילוניים. למעלה מ1700 בוגרי התוכנית מהווים הוכחה שאפשר ליצור שיח אחר בחברה הישראלית.

איך ומדוע קמנו?
 

בליבה חומה נולדה בשלהי 2010, בעיצומו של המאבק נגד "חוק האברכים" שהצטייר כלפי חוץ בתור "אנטי חרדי", במסגרת היכרות אישית בין פעילים חרדים לפעילים חילוניים בירושלים. התכנית נותנת רוח גבית למגמה העולה בקרב האוכלוסייה החרדית להשתלב במוסדות ההשכלה הגבוהה - יותר מ13,000 חרדים לומדים באוניברסיטאות ובמכללות השונות בארץ.

 

אנו מאמינים שצעירים חרדים, חילונים ודתיים יכולים לבנות ביחד בסיס לחברה טובה יותר דרך עשייה משותפת, לימוד משותף, הכרות אישית והסרת סטיגמות. זוהי לדעתנו הדרך היחידה להבטיח את עתידה של מדינת ישראל.

מבנה התוכנית:

תוכנית בליבה חומה מורכבת מסטודנטים חילוניים או דתיים-לאומיים הלומדים בזוג עם סטודנט חרדי.

בליבה חומה

רשת בוגרים

לאחר סיום השנה הבוגרים מצטרפים לרשת הבוגרים של התוכנית. בוגרי התוכנית מייצרים קשרים אישיים ומגדילים את מעגל הנטוורקינג שלהם, נחשפים להזדמנויות שונות ונעזרים בצוות העמותה במקרה שנדרש סיוע במעבר לעולם התעסוקה. 
בנוסף בוגרי התכנית משמשים כשופר של הפרויקט בקרב הקהילות מהם הם מגיעים.

בליבה חומה

משבצת לימוד שבועית

מדי שבוע כל זוג נפגש לשעתיים של לימוד אישי. במסגרת המפגש המלגאי מסייע לסטודנט החרדי בתחומי הלימוד בהם הוא זקוק לתגבור,בדגש על אנגלית, מתמטיקה, מחשבים ומדעים. בנוסף לשעתיים של סיוע לימודי, בכל שבוע כל זוג גם מקדיש שעה לשיחה אישית, לימוד טקסטים יהודיים ודיונים על נושאים שונים. מטרת משבצת זו היא לפתוח צוהר להכרת עולם התוכן החרדי ועל ידי כך לקדם שיח מקרב ושוויוני, לתת הזדמנות להיכרות מעמיקה בין שני הסטודנטים, לייצר קשר אישי, ולהסיר חסמים ודעות קדומות.

521436_331623196914178_2031200455_n.jpg

מפגשי קבוצה

כלל הסטודנטים נפגשים לאורך שנת הלימודים לארבעה מפגשים קבוצתיים בכל אזור פעילות. מטרת המפגשים היא לאפשר הכרות נוספת עם סטודנטים אחרים, ללמוד ולהכיר את החברה הישראלית והירושלמית,  לפתוח  סוגיות מרכזיות לדיון ולמחשבה, ולייצר תחושת שותפות וחיבור בין משתתפי התוכנית.

bottom of page