top of page
%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8

תכנית סטודנטיאלית
של לימוד אקדמי-שפתי משותף
בין סטודנטים יהודים וערבים

אודות הפרויקט

מעיין במדבר פועל כדי ליצור גשר בין סטודנטים מהמגזר הערבי לסטודנטים מהמגזר היהודי, לסייע לסטודנטים דוברי ערבית להצליח בלימודיהם האקדמיים, ולהרחיב את ההכרות של הסטודנטים היהודיים עם השפה והתרבות הערבית. 

 

הצורך: פרויקט "מעיין במדבר" הוא פרויקט לימוד הדדי שהוקם מתוך הבנה שעל אף שהאקדמיה עשויה להיות מקום מפגש משמעותי בין סטודנטים ערבים ויהודים, פעמים רבות נוצרת בין שתי הקבוצות הפרדה הנובעת ממחסום שפה ומדעות קדומות. הפרויקט מאפשר להגיע מתוך הקרבה הפיזית בלימודים כתף אל כתף בין כותלי האקדמיה, לקרבה ויצירת קשרים אישיים בין הקבוצות. הפרויקט מאפשר היכרות הדדית, מתן סיוע לימודי בשפה העברית לסטודנטים דוברי ערבית לצד העשרה ולימוד של הסטודנטים היהודים בשפה הערבית המדוברת. הפרויקט מבוסס הן על העזרה ההדדית אותה מקבלים שני הצדדים והן על קשרי עומק הנוצרים במהלך המפגשים בין זוגות המשתתפים. קשרים אלה יוצרים פעמים רבות חברות שחוצה בהרבה את גבולות המפגשים בפרויקט. כבר כיום, ניתן לראות בספריות, בקפיטריות ובשיעורים התחלה של שינוי משמעותי בתרבות החיים המשותפים באקדמיה.

 

הפרויקט פועל מזה חמש שנים ומוכיח הצלחה רבה ביצירת חיבורים אישיים וביכולת לגשר על פערי השפה והתרבות.

איך קמנו ואיפה תוכלו למצוא אותנו

פרויקט "מעיין במדבר" קם בבאר-שבע כפלטפורמה להיכרות בין החברה היהודית לבדואית, לעזרה לסטודנטים בדואים בלימודיהם והרחבת הידע בשפה הערבית המדוברת. בשנת 2018 החל הפרויקט לפעול גם בירושלים ובשנת 2020 גם באזור המרכז ובצפון.

כיום התכנית פועלת בירושלים, חיפה, באר שבע ואזור המרכז, במוסדות האקדמיים הבאים: האוניברסיטה העברית בירושלים, מכללת דוד ילין, המכללה להנדסה עזריאלי, בצלאל, מכללת סמי שמעון, אוניברסיטת בן גוריון, מכללת ספיר, מכללת קיי, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, המכללה האקדמית תל אביב-יפו, שנקר, מכללת אורנים, אוניברסיטת חיפה, הטכניון ומוסדות נוספים.

מבנה התוכנית:

מרכז הפרויקט הוא חיבור ומפגש זוגי שבועי בין שני סטודנטים, דובר עברית ודובר ערבית. בנוסף למפגשים האישיים ישנם במהלך השנה מספר מפגשי קבוצה בהם ישנה הזדמנות ליצירת קשרים נוספים, ולעיסוק בנושאים חברתיים ואקדמאיים שונים.

משבצת לימוד זוגי:

מדי שבוע כל זוג נפגש לשעתיים עד שלוש של לימוד בזוג. בחלקו הראשון של המפגש הסטודנט היהודי מסייע לסטודנט הערבי בתחומי הלימוד בהם הוא זקוק לתגבור, בדגש על עברית וכתיבה אקדמאית ולעיתים מקצועות נוספים כמו אנגלית ומתמטיקה.  את חלקו השני של המפגש הזוג מקדיש ללימוד של השפה הערבית המדוברת בהובלת הסטודנט הערבי. באופן טבעי הלימוד המשותף מוביל להכרות הדדית של התרבות, הדת, ועולמם הפנימי של המשתתפים.

 

מפגשי קבוצה:

לאורך השנה נפגשים הפעילים בתוכנית לארבעה מפגשים קבוצתיים בכל אזור פעילות. מטרת המפגשים היא לאפשר הכרות נוספת עם סטודנטים אחרים, ללמוד ולהכיר את החברה הישראלית לגווניה, לפתוח  סוגיות מרכזיות לדיון ולמחשבה, ולייצר תחושת שותפות וחיבור בין משתתפי התוכנית.


עשייה חברתית של בוגרים:
כדי להמשיך את העשייה של בוגרי התוכנית ולהגדיל את מעגלי ההשפעה פיתחנו במסגרת הפרויקט מודל בו קבוצות של בוגרים מקבלות ליווי ותקציב קטן כדי להוציא לפועל יוזמות חברתיות ותרבותיות העוסקות בקשר בין יהודים וערבים.

בא לי לשמוע עוד קצת... לאן לפנות?maayan.ba@tzderech.com

bottom of page