top of page

מעגלי זהות 06 - סיכום מעגלי זהות - מעגלי הזהות שליתשפ"ד, סמסטר א'.

בליבה חומה, עמותת ציוני דרך.

תוכנית לימוד בחברותא, שלב א' : מעגלי זהות.


שיעור 06 : סיכום מעגלי זהות – מעגלי הזהות שלי


סטודנטים יקרים שלום,


ב-5 השיעורים הקודמים, דנו במעגלי זהות שונים, כאשר כל שיעור הוקדש למעגל זהות ספציפי. בתוך דנו על היחסים של אותו מעגל זהות עם מעגלי זהות אחרים : על מתח אפשרי שלו עם אותם מעגלים מחד, ועל האופן בו אותו מעגל תורם ונתרם ממעגלים שונים מאידך. שיעור זה, שיסכם את כלל המערך, יהיה שונה מ-5 קודמיו. זאת במספר מובנים:

1. הוא לא יתמקד במעגל זהות סצפציפי, אלא יתייחס לכלל המהלך של מעגלי הזהות.

2. הוא לא יכלול מקורות, אלא יבקש מכם להביא מעולמכם וממחשבותיכם את עיקר התוכן.

3. השאלות בו יתמקדו פחות בתיאוריה, ויותר באיך הדברים נראים אצלכם.


א. המשקל היחסי של מעגלי הזהות השונים אצלי


דמיינו בבקשה כי אכן ניתן לחלק את הזהות שלנו ל-5 מעגלים שמהווים את כלל מרכיביה : מעגל אינדיבידואלי, מעגל משפחתי, מעגל קהילתי, מעגל לאומי-דתי ומעגל אוניברסלי. הקדישו לחוד כל אחד 5-10 דקות על מנת לקבוע באחוזים – מה המשקל היחסי של כל מעגל בזהות האישית של כל אחד מכם.

הציגו זה לזה כל אחד את החלוקה שלו. דונו בהבדלים ובדימיון ביניכם.


ב. היחסים בין מעגלי הזהות השונים שלי


קחו כל אחד דף, וציירו כל אחד על הדף שלו 5 מעגלים, כנגד מעגלי הזהות השונים : מעגל אינדיבידואלי, מעגל משפחתי, מעגל קהילתי, מעגל לאומי-דתי ומעגל אוניברסלי. הקדישו לחוד כל אחד 10-15 דקות על מנת לבצע כל אחד על הדף שלו את המשימה הבאה:

- עבור כל מעגל שמחזק מעגל אחר (בחייכם האישיים), יש לצייר חץ בכיוון החיזוק בין שני המעגלים.

- עבור כל מעגל שנמצא במתח עם מעגל אחר (בחייכם האישיים), יש לצייר קו מקווקו בין שני המעגלים.


לאחר סיום הרישום הנ"ל, הציגו זה לזה כל אחד את הרישום שלו. דונו בהבדלים ובדימיון ביניכם.לסיכום דונו זה עם זה:

במה הזהויות של שנינו דומות אחת לשניה? במה הן שונות? מה יש יותר – דימיון או שוני? מה אנו מרגישים כלפי הדימיון והשוני בינינו?


פוסטים קשורים

Comments


bottom of page