top of page

תרבות המחלוקת 05 - סיכום

תרבות המחלוקת - דף סיכום ומשוב
חברי התוכנית יקרים סטודנטים ומתגברים, בשאלות הבאות, נרצה למקד את תשומת הלב בנקודות המרכזיות העולות מהחומרים הנלמדים הרלוונטיים, באופן כללי ובייחוד לאור התקופה בה אנו מצויים.

אנו תקוה כי הפקתם תועלת מהלימוד, והמערך 'עושה סדר' במושגים הנשמעים שוב ושוב, ודרכו הצלחתם לסדר לעצמכם את הנקודות המשמעותיות, בתוך נושא המחלוקת הסבוך והרגיש.

מי ייתן ולימוד זה יקרב אלינו במעט את הנאמר 'והאמת והשלום אהבו'. (זכריה ח' י"ט)לפי הבנתכם, ולאור הנלמד לאורך המערך האחרון:


  1. האם מחלוקת היא חיובית או שלילית?

  2. מה הם גבולות ההסכמה ,בכדי לנהל חברה בעלת ריבוי דעות ?

  3. 'כל אחד והאמת שלו', יש מקום לעמדה זו?

  4. לדעתכם ה'אמת' הינה מוחלטת או יחסית?

  5. כך או כך, איך ניתן להכריע עם מי האמת למעשה?

  6. 'יחיד ורבים הלכה כרבים' ו'דמוקרטיה' הילכו שניהם יחדיו?


בנוסף, נשמח מאוד אם תצרפו כמה שורות ספונטניות, איך הייתה חווית הלימוד בכלל, ולאור המערך בפרט. שורות אלו יקלו עלינו לדייק ולהפוך את מערכי הלימוד, יעילים מעשירים ונכונים יותר!


בברכה ובהערכה

אריה וחננאל


פוסטים קשורים

Comments


bottom of page