top of page

השבת 00 - מבנה ומטרות

עודכן: 30 באוג׳ 2023

מבנה כללי ומטרות

המערך בנוי כ 6 מפגשי לימוד זוגיים ומפגש מסכם – בית מדרש קבוצתי.

לאורך הלימוד הזוגי ידונו וילבנו בצורת חברותא, בכל מפגש פן אחד רלוונטי על השבת. בסיום תהליך זה יגבשו הזוג נייר עמדה/דף הסכמות/אי הסכמות, על נושא השבת שעמו יגיעו לאירוע האיסוף והסיום - בית המדרש הקבוצתי.

שלבי המערך:

  1. לימוד משותף במסגרת שעת החברותא

  2. השבת כבסיס קיום משותף

  3. שבת קודש או שבת מנוחה?

  4. שבת כיום חברתי וסוציאלי.

  5. שבת ברשות היחיד או ברשות הרבים?

  6. שבת כיום של ניתוק או כיום של חיבור?

  7. כתיבת נייר עמדה/דף הסכמות/אי הסכמות סביב הסוגיות והדיונים הנ"ל

  8. אירוע איסוף וסיכום – בית מדרש קבוצתי בהנחיית הרכז או מנחה אחר


מצורפים בשלב זה דפי המקורות וההנחיה לשלושה מפגשים ראשונים (שהם חצי מהמערך). בשלב הבא יצורפו עוד דפים בהתאם למערך.0 תגובות

פוסטים קשורים

Comments


bottom of page