top of page

זהות מגזרית - 05 - מסורתיים

תשפ"ד, סמסטר א'.

בליבה חומה, עמותת ציוני דרך.

תוכנית לימוד בחברותא, שלב ב' : זהויות מגזריות בישראל.


סטודנטים יקרים

בדפים הקודמים עסקנו במגזרים המובחנים יותר בחברה הישראלית, חילונים, דתיים וחרדים. דף זה יעסוק במגזר שגבולותיו פחות חדים וההגדרה שלו חמקמקה במקצת, אבל הוא מהווה יותר מ30% באוכלוסיה, המסורתיים.


שאלות קודם הלימוד

-        מהי ההגדרה לדעתך ל'מסורתיות'?

-        האם מסורתיות נובעת מאמונה?

-        האם המסורתיים בעצם "מתפשרים" על ערכים?


מקורות

כאשר אדם בישראל מצהיר על עצמו שהוא מסורתי, הוא בדרך כלל מתכוון לטעון שאין הוא חרדי ואין הוא אתיאיסט חילוני… אפיון זה בדרך השלילה תואם את יחסם הלא אוהד של החילוני ושל החרדי כלפי המסורתי. ברור שבהכללות עסקינן, ובכל זאת אפשר לומר שהחרדי רואה במסורתי אדם שאינו מייחס לדתו את החשיבות הראויה לה וסבור שהוא בעצם מזלזל בה, ואילו החילוני רואה במסורתי מי שעדיין לא השתחרר מכבלי העבר ואינו עומד ברשות עצמו…


המסורתי יכול בדרך כלל לחיות בשלווה עם החילוני ועם החרדי כאחד. אין הוא נזקק לדיאלוג בין דתיים לחילונים, ודאי שלא לדיאלוג מלאכותי, משום שבדרך כלל יש לו קרובי משפחה בשני המחנות…בערכים רבים הוא שותף לחילוני, ובערכים רבים אחרים הוא שותף לדתי החרדי… איכות זו של המסורתי מקנה לו מקום של כבוד בציבור הישראלי, שכן עצם קיומם של מסורתיים הוא חוליה מקשרת בין חלקים של עם ישראל שקשה לקשר ביניהם בלעדיו.

(מאיר בוזגלו)


המסורתיות אכן נתפסת כאחד מאותם ”בלתי מוכרעים“, שהם ”לא זה ולא זה, כלומר בו בזמן או זה או זה“, ואולי נכון דווקא לומר שהם גם זה וגם זה; שהרי היות שאינם אף אחד מהשניים, ”הם יכולים להיות כולם“.

(יעקב ידגר)


-        שאלת ביניים:

המסורתי קרוב יותר לעולם הדתי או החילוני?


את זהותו של המסורתי מאפיינת הנאמנות לאנשים שמהם הוא קיבל את ערכיו (קרי: הוריו משפחתו), יותר משמאפיינת אותה קבלה, בחינה והעברה של אינפורמציה הנבחנת בקריטריונים של "אמיתי" או "כוזב".

(נדב ש.ברמן)


"המסורתיות לא קנתה את הדיכוטומיה הדתית מההתחלה. הצורה שבה אירופים פירשו את הקטגוריות האלו היא שהדת היא סמכות. מול מפקד קשוח, או שאתה מורד בו או שאתה יורד ל־30 שכיבות סמיכה. באה המסורתיות ואומרת – אולי לא צריך לחשוב על דת כסמכות? תארו לכם שהדת היא לא המפקד הקשוח אלא הסבא החכם שצבר במשך כל חייו ידע והשראה. אם הוא לא מקור סמכות אלא מקור השראה, אז אני לא מציית לו ולא מורד בו. פתאום הדיכוטומיה נשברת".

(מיכה גודמן בראיון למקור ראשון 2018)


דתיי הרצף צמחו מתוך התנגדות להגדרות הבינאריות: "דתי-חילוני". הם מעוניינים לייצר הגדרה שתתן מקום לנזילות זהותית. בפועל, מה שקרה הוא שנוצרה הגדרה חדשה, בינארית לא פחות: "דתי רצף". מעתה, במקום שיהיו שתי זהויות, ישנן שלוש: דתיים, דתיי רצף, וחילונים. (או חמש, אם נוסיף גם את הדתלשים והחרדים).

(אוריה מבורך)

סיכום ודיון;

-        האם המסורתיות מאיימת על העולם הדתי?

-        האם המסורתיות מאיימת על העולם החילוני?

-        מה ההבדל בין מסורתיים לרפורמים?

-        לתת יותר מקום למסורתיים, הגותם ואורחות חייהם, היית רוצה שזה יקרה בישראל?פוסטים קשורים

Comments


bottom of page