top of page

השבת 06 - כתיבת נייר עמדה

בס"ד


תוכנית בליבה חומה סמסטר ב

פרויקט 'בית המדרש'


מערך שישי ואחרון - כתיבת נייר עמדה לאור הלימוד המשותף


במסגרת פרויקט בית המדרש עסקנו בסוגיית השבת מכמה פנים.


ההיבטים שעסקנו בהם:

  1. 'שמור' ו'זכור', שני מופעים של שבת, מה ביניהם?

  2. השבת, כבסיס לאומי מאחד, או כגורם מפריד ומחלק?

  3. השבת, כיום של קדושה (ממד דתי), או יום של חירות (ממד אנושי) ?

4-5. השבת במדינת ישראל: רקע (מכתב הסטטוס קוו), והצעות לשינוי (אמנת גביזון מדן) .


ברור שעל כל נושא ניתן לפתח דיון רחב, בעל הסכמות או אי הסכמה, ודפי המקורות הינם רק 'מקפצה', בשביל להניע דיון רלוונטי ונוגע לכל חברותא.


הנחיות לכתיבה:

כפי שדובר בסיומו של הפרויקט יתקיים ערב 'בית מדרש'. בערב זה נקיים למוד ודיון קבוצתי, לכלל הסטודנטים והמתגברים, שתחת כל רכז. במהלך ערב זה יעלו לדיון חלק מן הסוגיות שנלמדו בחברותא, כך שלכל אחד תהיה היכרות עם הנושאים, וכל משתתף יוכל להביע דעה או מחשבות, היכולות לתרום ולהעשיר את השיח. לצורך כך נבקש מכל חברותא לגבש 'נייר עמדה' בו יעלו על הכתב נושא שתפס אותם באופן מיוחד, וסביבו התפתח דיון משמעותי בשבילם, בין אם זו הסכמה או מחלוקת, ויציינו אותו במספר נקודות מרכזיות. במהלך הערב, כל זוג יתבקש להציג את נייר העמדה, ולהרחיב מעט על הנושא העולה בו. המטרה כי הדיון יהיה עשיר פורה ומגבש וישאיר אחריו מחשבות ותובנות רלוונטיות לכל אחד מהמשתתפים.


מיקום ותאריך ערבי בית המדרש יפורסמו ע"י הרכזים בכל קבוצה.


אנא הקדישו מחשבה לצורך כתיבת נייר העמדה. הצלחת הפרויקט, והפיכתו לנדבך קבוע ומשמעותי בתוכנית, תלויה רבות בכם, ובידכם לסלול ולעצב דרך, אשר תהיה משמעותית ובעלת השפעה לכל אלו שייטלו חלק בתוכנית.


בהצלחה!!פוסטים קשורים

Comments


bottom of page