top of page

קבוצות המשך

קבוצות ההמשך הן קבוצות הבוגרים של פרויקט "קטיף ישראלי". קבוצות אלה מחויבות ומעורבות בעשייה חברתית רחבה וכן שותפות בהובלה של עמותת ציוני דרך.

עבודת החקלאות האינטנסיבית והלימוד המשותף מספקים הזדמנות ליצירת רוח קבוצתית וקשרים חברתיים איתנים, אשר מסייעים בבניית קבוצות סטודנטים מגובשות. העמותה חונכת ומלווה את קבוצות הבוגרים בעשייה חברתית מגוונת ומשמעותית עם חזרתם לקמפוסים.

יתר על כן, מתוך הבנה כי יש ביכולתו של לימוד איכותי להוביל לעשייה משמעותית, העמותה מקיימת בקמפוסים השונים בתי מדרש פלורליסטיים בהם נבחנות לעומק סוגיות ליבה בחברה הישראלית.

כיום קבוצות 'קטיף ישראלי' בתל-חי, חיפה, ירושלים

ובאר שבע מקדמות פרויקטים חברתיים משמעותיים וברי-קיימא.  

"האסם- קואופרטיב בזיו" הוא חלק מתופעה הולכת וגדלה של מכולות קואופרטיביות, בבעלות הצרכנים, הצוברת תאוצה ברחבי הארץ, והגיעה גם לקבוצת הבוגרים של 'קטיף ישראלי' בחיפה. לצד קואופ קטן של ירקות אורגניים בהדר, מוקם בימים אלו מיזם שאפתני בשכונת זיו, קואופרטיב ששואף בסופו של תהליך להיות המקום היחיד בו יעשו חבריו קניות, ללא תלות בבעל הון או גורם חיצוני, במחירים נמוכים ובאווירה קהילתית. 

"מעין במדבר" הוא פרויקט פרי יוזמתם של קבוצת הבוגרים של 'קטיף ישראלי' בבאר שבע. מטרתו ליצור קשרים משמעותיים בין סטודנטים מהמגזר הבדואי והיהודי ובכך לאפשר דיאלוג כנה ופורה בין שתי הקבוצות. במסגרת הפרויקט סטודנטים יהודים מסייעים לסטודנטים בדואים הלומדים במכינה הקדם-אקדמאית ומעניקים להם כלים שיאפשרו שילוב והצלחה מרביים בצעדיהם הראשונים באקדמיה. במקביל, מתקיים לימוד משותף של התרבות הבדואית והשפה הערבית וכן דיונים בסוגיות מרכזיות בחברה הישראלית.

bottom of page