top of page

הפרויקטים שלנו

קטיף ישראלי

מעיין במדבר

בליבה חומה

קבוצות המשך

עלינו

עמותת ציוני דרך הוקמה בשנת 2013 בירושלים במטרה לחבר צעירים מכל הרקעים והגוונים בחברה הישראלית לעשייה חברתית משמעותית והכרות עם החברה הישראלית לגווניה...

מהעשייה שלנו

bottom of page